KADRA - Przedszkole nr 62

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 w Gdańsku
PRZEDSZKOLE NR 62
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80

Kadra

Kadrę naszego przedszkola stanowią ambitne, dobrze i wszechstronnie wykształcone nauczycielki z długoletnim stażem, zaangażowane w pracę z dziećmi i dla dzieci.
Systematycznie zdobywają nowe doświadczenia na kursach doskonalących poza placówką oraz w ramach WDN. Wiedza ta pozwala na rozwiązywanie pojawiających się trudności i problemów oraz na rozwijanie talentów i zainteresowań dzieci.
Kadra pedagogiczna zapewnia podmiotowe traktowanie dziecka z dbałością o jego wszechstronny rozwój. Nauczycielki prowadzą zajęcia tak, aby w sposób atrakcyjny pobudzać ciekawość świata wśród swoich podopiecznych. Nauczyciele realizują programy własne, pracują metodą projektów oraz stosują metody aktywizujące.
Kadra ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania.

Skład grona pedagogicznego Przedszkola nr 62 :

  • mgr Jolanta Karolonek: Wicedyrektor ZSP10, nauczyciel dyplomowany; wczesna edukacja, organizacja i zarządzanie oświatą
  • mgr Ewa Denisiuk: nauczyciel dyplomowany, wczesna edukacja, gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna dla dzieci z zaburzeniami statyki ciała i obniżoną sprawnością fizyczną, kurs kwalifikacyjny organizacja i zarządzanie oświatą
  • mgr Ewelina Domagała: nauczyciel początkujący, wczesna edukacja z terapią pedagogiczną
  • mgr Marzena Kowalczyk: nauczyciel mianowany, wczesna edukacja, kurs kwalifikacyjny terapia pedagogiczna
  • mgr Izabela Maślak: nauczyciel dyplomowany, wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, terapia pedagogiczna
  • mgr Anna Olender: nauczyciel dyplomowany, wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
  • mgr Joanna Tomaszewska: nauczyciel mianowany, wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
  • mgr Iwona Toszek: nauczyciel dyplomowany, wczesna edukacja
  • mgr Monika Płużyńska: pedagogika wczesnej edukacji i nauczania języka angielskiego
  • mgr Magdalena Szuksta-Cendrowska: nauczyciel dyplomowany, wczesna edukacja, logopedia, terapia pedagogiczna
  • mgr ks. Adrian Nastały: teologia

powrót do góry