RAMOWY ROZKŁAD DNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU:

6.00 – 7.15 ( Z)

 • Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, m.in konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kącikach książki, itp. Zabawy integrujące grupę.

7.15 – 7.45 ( D)

 • Krąg zmysłów. Zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych

7.45 – 8.00( D)

 • Ćwiczenia poranne

8.00 – 8.30

 • Śniadanie ( w tym czynności samoobsługowe, higieniczne i porządkowe)

8.30 – 9.00 ( Z)

 • Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci

9.00 – 10.00 ( D ,  R)

Dzieci młodsze

9.00-9.30

 • zajęcia dydaktyczne według przyjętego programu wychowania przedszkolnego

9.30- 10.00

 • aktywność ruchowa

Dzieci starsze

9.00- 10.00

 • zajęcia dydaktyczne według przyjętego programu wychowania przedszkolnego ( w tym język nowożytny)

10.00-10.15

 • II śniadanie ( w tym czynności samoobsługowe , higieniczne i porządkowe)

10.15 – 11.45 ( D, R)

 • Zabawy inscenizowane przy piosence oraz aktywność ruchowa na placu zabaw

11.45 – 12.15

 • Obiad (w tym czynności samoobsługowe , higieniczne i porządkowe)

12.15 – 13.45 ( Z, D, R)

Dzieci młodsze- odpoczynek na leżakach, czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej

Dzieci starsze- relaks- słuchanie bajek, odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, zabawy dydaktyczne, aktywność ruchowa na placu zabaw

13.45 – 14.00

 • Podwieczorek ( w tym czynności samoobsługowe , higieniczne i porządkowe)

14.00 – 16.00 ( D, R)

 • Zabawy dydaktyczne utrwalające treści. Praca indywidualna, wspomaganie i korygowanie rozwoju.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym

16.00-17.00 ( Z)

 • Rozchodzenie się dzieci w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom i potrzebom dzieci . Indywidualna praca z dzieckiem.

Legenda

Z – zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane prze nauczyciel

D – zajęcia o charakterze dydaktycznym według programu wychowania przedszkolnego  zgodnym  z podstawą programową

R – spacery, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na świeżym powietrzu

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach 8:00 – 13:00