Do naszego przedszkola, aby zaspokoić naturalną ciekawość poznawania otaczającego świata staramy się zapraszać ludzi wykonujących różne zawody i uprawiających ciekawe hobby. Wychodzimy na spacery i wycieczki do zakładów usługowych, np. krawiec, fryzjer oraz do sklepów różnych branż. Ponadto dzieci mają okazję poznawać różne dyscypliny sportowe, np. karate, szermierka, piłka nożna, itp. Dzięki współpracy ze szkołami średnimi w miarę możliwości wychowankowie „Krainy Bajek” biorą udział w zajęciach kulinarnych, chemicznych, murarsko- stolarskich.