Dla małego dziecka moment pójścia do przedszkola to istotny przełom. Zawsze jest to sytuacja budząca emocje. Z dnia na dzień „mały człowiek” staje się przedszkolakiem. W związku z tym organizujemy zajęcia adaptacyjne dla dzieci i rodziców w oparciu o program własny „Wkrótce będę przedszkolakiem”.