W przedszkolu dbamy o zdrowie naszych wychowanków, dlatego też do naszego przedszkola prosimy przyprowadzać tylko dzieci zdrowe. Kaszlące, gorączkujące i kichające dzieci powinny być pozostawione pod opieką dorosłych w domu do czasu całkowitego wyzdrowienia. Rodzice mają obowiązek poinformować przedszkole w przypadku zachorowania dziecka na chorobę zakaźną. W przypadku złego samopoczucia dziecka w przedszkolu kontaktujemy się z rodzicami, dlatego też tak ważny jest aktualny kontakt telefoniczny. W naszym przedszkolu nie podajemy dzieciom żadnych lekarstw.