Dbamy, aby rodzice mieli okazje do aktywnego udziału w zajęciach i zabawach ze swoimi dziećmi w przedszkolu, dlatego też organizujemy tzw. zajęcia otwarte. Podczas tych spotkań rodzice podejmując wspólne działania mogą zaobserwować jak ich dziecko funkcjonuje w grupie rówieśniczej oraz jakie są jego mocne i słabe strony. Dzięki takim działaniom rodzice mogą poznać warsztat pracy nauczycieli oraz mają okazję wykazać się własną inwencją. Spotkania tego rodzaju bardzo integrują dzieci, rodziców i nauczycieli oraz dają możliwość na bliższe poznanie siebie.