W naszym przedszkolu systematycznie organizujemy dzieciom kontakt z kulturą, sztuką i zabawą. Nasi wychowankowie mogą uczestniczyć w: ” koncertach muzycznych w wykonaniu profesjonalnych muzyków, podczas których poznają różne instrumenty, muzykę klasyczną, tańce i stroje ludowe oraz tańce towarzyskie ” przedstawieniach teatralnych w wykonaniu profesjonalnych aktorów, w czasie których mają okazję poznać różne formy teatralne oraz terminologię związaną z teatrem ” balu karnawałowym prowadzonym przez kadrę pedagogiczną, podczas którego wcielają się w postaci tematycznie związane z hasłem przewodnim ” spotkaniu z Mikołajem ” wyjściach do kina.