W przedszkolu realizuje się 5-godzinną podstawę programową wychowania przedszkolnego w godzinach 8.00-13.00. Wysokość opłat za korzystanie z usług przedszkola w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala Gmina Gdańsk. Dzieci mają możliwość korzystania z odpłatnego wyżywienia. Zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole określa umowa w sprawie korzystania z publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę. Opłaty: za korzystanie przez dziecko z opieki w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej oraz wyżywienie powinny być uiszczone do 10 dnia każdego miesiąca na indywidualne rachunki bankowe, które są generowane po wprowadzeniu umów do systemu GPE. Opłatę na składkę Rady Rodziców można dokonać na konto bankowe: 38 1240 1271 1111 0000 1493 0281. Wpłat można dokonywać tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej informacji o aktualnych (w danym miesiącu) kwotach od intendenta przedszkola, ponieważ opłaty te są zmienne.