Sprawozdania finansowe Przedszkola nr 62 są publikowane w BIP Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.

Sprawozdania finansowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 są publikowane w BIP Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.